Lv Zhe
Chimney No.2 Oil on Canvas 75×25cm 2014
                                     
Home中 文