He Qianghua
Zha Pu Road Bridge
54 x 39 cm Watercolour 2009
       
Home中 文